EĞİTMENHABER

karisik test-3

27.Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisinin tamamlayıcısı durumundadır?

A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Milliyetçilik

B)Devletçilik D)Cumhuriyetçilik28.“Bir milletin bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır.” görüşü dikkate alınırsa, aşağıdaki ilkelerden hangisine bağlılık bir zorunluluk olur?

A)Halkçılık C)Devletçilik E)Milliyetçilik

B)İnkılâpçılık D)Cumhuriyetçilik29.Türk milleti aşağıdaki seçeneklerde verilen Atatürk ilkelerinden hangisini, diğerlerinden önce benimsemiştir?

A)Halkçılık C)Çağdaşlık E)Bağımsızlık

B)Cumhuriyetçilik D)Devletçilik30.Toplumsal eşitlik, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)İnkılâpçılık C)Cumhuriyetçilik E)Lâiklik

B)Halkçılık D)Devletçilik31.Saltanatın kaldırılmasının, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkisi olmadığı söylenebilir?

A)Millî egemenlik C)Devletçilik E)Çağdaşlaşmak

B)Lâiklik D)Cumhuriyetçilik32.I.Kanun önünde eşitlik

II.Sosyal dayanışma

III.Millî egemenlik

Yukarıda verilenler, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)Lâiklik C)Milliyetçilik E)İnkılâpçılık

B)Devletçilik D)Halkçılık33.Atatürk, 1919-1922 yılları arasındaki konuşmalarında en çok aşağıdaki konulardan hangisine yer vermiştir?

A)Sanayileşmeye C)Çağdaşlaşmaya E)Eğitime

B)Bağımsızlığa D)Millî egemenliğe34.Atatürk, yeni Türk devletinde inkılâplarını gerçekleştirirken temel hedef olarak aşağıdakilerden hangisini almıştır?

A)Çağdaşlaşma C)Milliyetçilik E)Lâiklik

B)Devletçilik D)Halkçılık35.Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin tamamlayıcısı niteliğindedir?

A)Akılcılık ve bilimsellik D)Millî egemenlik

B)Çağdaşlık ve Batılılaşma E)İnsan ve insanlık sevgisi

C)Yurtta barış-dünyada barış36.“Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.”

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü onun hangi ilkesinin temelini oluşturmuştur?

A)İnkılâpçılık C)Halkçılık E)Devletçilik

B)Milliyetçilik D)Lâiklik37.Üyesi bulunduğu milletin varlığının yüceltilmesi düşüncesi ve bu düşüncenin kuşaklara aktarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin sonucudur?

A)Devletçilik C)Akılcılık E)İnkılâpçılık

B)Milliyetçilik D)Çağdaşlık38.Yeniliklerin sürekliliğini zorunlu gören Atatürk İlkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Milliyetçilik C)Cumhuriyetçilik E)Lâiklik

B)Halkçılık D)İnkılâpçılık39.Millî Mücâdele’nin kazanılmasında, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi daha etkili olmuştur?

A)Milliyetçilik C)Akılcılık E)Devletçilik

B)Halkçılık D)Cumhuriyetçilik40.Millî egemenliğin gerçekleşmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

A)Milliyetçilik D)Lâiklik

B)İnsan ve insanlık sevgisi E)Bağımsızlık

C)Cumhuriyetçilik41.Bir ülkede demokrasinin kurulabilmesi için aşağıdaki ilkelerden en çok hangisinin hayata geçmiş olması gerekir?

A)Lâiklik D)Akılcılık E)Millî egemenlik

B)Halkçılık E)Milliyetçilik42.I.Çağdaşlaşmak

II.Bilimsellik

III Millî egemenlik

Türkiye Cumhuriyeti’nin yukarıdaki hedefleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A)Lâiklik -İnkılâpçılık -Milliyetçilik

B)Cumhuriyetçilik - -Milliyetçilik -Devletçilik

C)İnkılâpçılık -Lâiklik -Cumhuriyetçilik

D)Devletçilik -Halkçılık -Lâiklik

E)Milliyetçilik -Devletçilik -İnkılâpçılık43.Milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Devletçilik C)İnkılâpçılık E)Halkçılık

B)Cumhuriyetçilik D)Lâiklik44.Türk inkılâplarında, çağdaş Batı’nın hedef olarak benimsenmesinde Batı’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmamıştır?

A)Eşitliğe dayanan hukuk anlayışı D)Bilimselliği

B)Gelenekçi toplum yapısı E)Akılcılığı

C)Lâik devlet düzeni45.Cumhuriyetçilik İlkesi’ni en iyi ifade eden bütünleyici ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yurtta barış dünyada barış D)Çağdaşlık ve Batılılaşma

B)Millî egemenlik E)Bilimsellik ve akılcılık

C)Millî birlik ve beraberlik46.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkelerinin bir gereğidir?

A)Soyadı Kanunu D)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi

B)Harf İnkılâbı E)Devletçiliğin benimsenmesi

C)Kıyafet İnkılâbı47.Atatürk, aşağıdaki ilkelerden hangisini, diğerlerine göre daha önce uygulamaya koymuştur?

A)İnkılâpçılık C)Devletçilik E)Cumhuriyetçilik

B)Lâiklik D)Milliyetçilik

Cevap Anahtarı:31-C 41-E

32-D 42-C

33-B 43-E

34-A 44-B

35-D 45-B

36-E 46-D

27-A 37-B 47-D

28-B 38-D

29-E 39-A

30-B 40-CİLERİ

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=